Badania psychologiczne
Warszawa
ul.Batalionów Chłopskich 78

Bemowo


Marek Pacholski

Tel.577 798 017

Kliknij i umów badania

Tel.577 798 017

Menu Kliknij w jeden z obrazków i dowiedz się więcej o konkretnych badaniach

Częstotliwość przeprowadzania badań psychologicznych jest różna i zależy od stanowiska pracy, którego dotyczy.

Badania psychologiczne kierowców kategorii C,D,E - przedłużenie ważności prawa jazdy - 5 lat do 60 roku życia;co 30 miesięcy po 60 roku życia

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych kategorii C,D,E (ubiegający się o prawo jazdy) - 5 lat do 60 roku życia;co 30 miesięcy po 60 roku życia

Psychotesty kierowców taxi (kategoria B) - 5 lat do 60 roku życia;co 30 miesięcy po 60 roku życia

Badania psychologiczne dla kierowców po alkoholu - bezterminowo (tutaj wymagane jest skierowanie od starosty)

Psychotesty kierowców ,którzy byli sprawcami wypadku lub uczestniczyli w wypadku - bezterminowo (tutaj wymagane jest skierowanie od starosty)

Badania psychologiczne dla kierowców ,którzy przekroczyli dopuszczalną liczbę punktów karnych - bezterminowo (tutaj wymagane jest skierowanie od starosty)

Badania psychologiczne na instruktora i egzaminatora nauki jazdy (w tym także dla kandydatów na egzaminatora i instruktora nauki jazdy) - 5 lat do 60 roku życia;co 30 miesięcy po 60 roku życia

Badania psychologiczne dla kierowców skierowanych przez lekarza (lub kandydatów na kierowców) - termin ważności równa się okresowi ważności uprawnień

Psychotesty kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na istnienie przeciwskazań psychologicznych - w przypadku kategorii B badania są bezterminowe; w przypadku kategorii C,D,E okres ważności badań psychologicznych to 5 lat do 60 roku życia,a po 60 roku życia psychotesty wykonywane są co 30 miesięcy

Badania psychologiczne na wózki widłowe, praca na wysokości - termin ważności badania ustala lekarz medycyny pracy (maksymalnie okres ważności to okres 5 lat)

Na psychotesty weź ze sobą:

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przeprowadzanymi przez nas psychotestami, prosimy o kontakt telefoniczny.